Menu
A+ A A-

Sieťová verzia

Určená pre firmy, ktoré chcú ODIS využívať  na vačšom počte klientkých staníc. V prípade potreby je možno sietovú verziu doplniť i lokálnymi inštaláciami napríklad pre rozpočtárov pracujúcich v teréne prípadne pre home-office.


Okrem všetkých funcií dostupných v lokálnej verzií Vám sieťová verzia prináša rozšírene možnosti spolupráce na zákazkach, tvorbe databáz a ich následnemu využívaniu všetkými použivateľmi.network

  • Zdieľanie databáz pre celú firmu - tvorba nových databázových položiek jedným užívateľom a následne využívanie týchto položiek všetkými používateľmi
  • Zdieľanie zákaziek - spolupráca na oceňovaní zákazky napr. jeden používateľ ocení stavebné práce, následovne daľší používateľ ocený zdravotechniku a UK atď. ...
  • Definovanie práv užívateľov
  • Zdieľanie súborov a dokumentov
  • Jednoduchá aktualizácia a správa

 

Na stiahnutie

Prihlásenie