Menu
A+ A A-

Cenník akcia - 25 %

  Remeslá Stavebná výroba Projektant Rozpočtár Dodávateľ Investor
Moduly programu

Rozpočet

Harmonogram

Výrobná kalkulácia

check box check box check box check box check box
Oferta         check box
Čerpanie check box check box   check box check box
Výrobná faktúra       check box check box
Riadenie realizácie       check box check box
Firemné cenníky       check box check box
Databázy

HSV, PSV, M

Materiál

SKP

Výber

z cenníkov

check box check box check box check box
Výroba   check box   check box check box
Stroje   check box   check box check box
RUSO       check box check box
Cena od

Cena bez DPH

470 €

353 €

470 €

353 €

350 €

263 €

750 €

563 €

850 €

638 €

Verzia pre rozpočtovanie

Cena s DPH

564 €

423 €

564 €

423 €

420 €

315 €

900 €

675 €

1 020 €

756 €

 Cena bez DPH

560 €

420 €

645 €

484 €

450 €

338 €

1 120 €

840 €

1 150 €

863 €

Verzia pre kalkulácie

Cena s DPH

672 €

504 €

774 €

581 €

540 €

405 €

1 344 €

1 008 €

1 380 €

1 035€

Cenníky na stiahnutie Excel icon Excel icon Excel icon Excel icon Excel icon

Poskytované zľavy

25 % zľava pre samosprávu, verejnú správu a spoločenstvo vlastníkov bytov

50 % zľava pre používateľov iných programov s podobným zameraním

90 % zľava pre školy

Pre viac licencií individuálna zľava, kontaktujte najbližšieho predajcu.

Upozornenia k cenám za komplety systému ODIS

 1. Pri súbehu zliav a akcií je možné uplatniť iba jednu, pre odberateľa najvýhodnejšiu zľavu, alebo akciu.
 2. V prípade že Vám žiadny z ponúkaných kompletov nevyhovuje, požiadajte predajcu o vypracovanie cenovej ponuky.
 3. Všetky úpravy v systéme ODIS 2016 vyvolané legislatívnymi zmenami v priebehu zakúpenej aktualizácie sú poskytované bezplatne.
 4. DEMO verziu systému ODIS dodávame bezplatne. Žiadosť o bezplatnú demoverziu.
 5. Služby spojené s inštaláciou a základne zaškolenie používania systému ODIS je poskytované bezplatne.
 6. Cenník je platný od 22.09.2016 do odvolania akcie

Cenník

  Remeslá Stavebná výroba Projektant Rozpočtár Dodávateľ Investor
Moduly programu

Rozpočet

Harmonogram

Výrobná kalkulácia

check box check box check box check box check box
Oferta         check box
Čerpanie check box check box   check box check box
Výrobná faktúra       check box check box
Riadenie realizácie       check box check box
Firemné cenníky       check box check box
Databázy

HSV, PSV, M

Materiál

SKP

Výber

z cenníkov

check box check box check box check box
Výroba   check box   check box check box
Stroje   check box   check box check box
RUSO       check box check box
Cena od
  470 € 470 € 350 € 750 € 850 €
Verzia pre rozpočtovanie 564 € 564 € 420 € 900 € 1 020 €
  560 € 645 € 450 € 1 120 € 1 150 €
Verzia pre kalkulácie 672 € 774 € 540 € 1 344 € 1 380 €
  Kompletný cenník online Kompletný cenník online Kompletný cenník online Kompletný cenník online Kompletný cenník online
Cenníky na stiahnutie Excel icon Excel icon Excel icon Excel icon Excel icon

Poskytované zľavy

25 % zľava pre samosprávu, verejnú správu a spoločenstvo vlastníkov bytov

50 % zľava pre používateľov iných programov s podobným zameraním

90 % zľava pre školy

Pre viac licencií individuálna zľava, kontaktujte najbližšieho predajcu.

Upozornenia k cenám za komplety systému ODIS

 1. Pri súbehu zliav a akcií je možné uplatniť iba jednu, pre odberateľa najvýhodnejšiu zľavu, alebo akciu.
 2. V prípade že Vám žiadny z ponúkaných kompletov nevyhovuje, požiadajte predajcu o vypracovanie cenovej ponuky.
 3. Všetky úpravy v systéme ODIS 2016 vyvolané legislatívnymi zmenami v priebehu zakúpenej aktualizácie sú poskytované bezplatne.
 4. DEMO verziu systému ODIS dodávame bezplatne. Žiadosť o bezplatnú demoverziu.
 5. Služby spojené s inštaláciou a základne zaškolenie používania systému ODIS je poskytované bezplatne.
 6. Cenník je platný od 28.01.2016

Cenník

  Remeslá Stavebná výroba Projektant Rozpočtár Dodávateľ Investor
Moduly programu

Rozpočet

Harmonogram

Výrobná kalkulácia

check box check box check box check box check box
Oferta         check box
Čerpanie check box check box   check box check box
Výrobná faktúra       check box check box
Riadenie realizácie       check box check box
Firemné cenníky       check box check box
Databázy

HSV, PSV, M

Materiál

SKP

Výber

z cenníkov

check box check box check box check box
Výroba   check box   check box check box
Stroje   check box   check box check box
RUSO       check box check box
Základná cena začína už od
 bez DPH 470 € 470 € 350 € 750 € 850 €

Verzia pre rozpočtovanie

S DPH

564 € 564 € 420 € 900 € 1 020 €
 bez DPH 560 € 645 € 450 € 1 120 € 1 150 €

Verzia pre kalkulácie

S DPH

672 € 774 € 540 € 1 344 € 1 380 €
Cenníky na stiahnutie Excel icon Excel icon Excel icon Excel icon Excel icon

Poskytované zľavy

individuálna zľava pre používateľov iných programov s podobným zameraním

25 % zľava pre samosprávu, verejnú správu a spoločenstvo vlastníkov bytov

90 % zľava pre školy

Pre viac licencií individuálna zľava, kontaktujte najbližšieho predajcu.

Upozornenia k cenám za komplety systému ODIS

 1. Pri súbehu zliav a akcií je možné uplatniť iba jednu, pre odberateľa najvýhodnejšiu zľavu, alebo akciu.
 2. V prípade že Vám žiadny z ponúkaných kompletov nevyhovuje, požiadajte predajcu o vypracovanie cenovej ponuky.
 3. Všetky úpravy v systéme ODIS vyvolané legislatívnymi zmenami v priebehu zakúpenej aktualizácie sú poskytované bezplatne.
 4. DEMO verziu systému ODIS dodávame bezplatne. Žiadosť o bezplatnú demoverziu.
 5. Služby spojené s inštaláciou a základne zaškolenie používania systému ODIS je poskytované bezplatne.
 6. Cenník je platný od 01.07.2019

Cenník

Your message goes here!

Označenie kompletu D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Moduly programu       
Rozpočet + Harmonogram

CheckBox CheckBox CheckBox CheckBox CheckBox CheckBox
Čerpanie CheckBox CheckBox CheckBox CheckBox CheckBox CheckBox
Výrobná kalkulácia CheckBox CheckBox CheckBox CheckBox CheckBox
Výrobná faktúra CheckBox CheckBox CheckBox
Riadenie realizácie CheckBox CheckBox
Oferta CheckBox CheckBox CheckBox
Firemné cenníky CheckBox
Databázy
HSV, PSV, M, a SKP CheckBox CheckBox CheckBox CheckBox CheckBox CheckBox CheckBox
Materiál CheckBox CheckBox CheckBox CheckBox CheckBox CheckBox
Výroba CheckBox CheckBox CheckBox CheckBox CheckBox
Stroje CheckBox CheckBox CheckBox
RUSO CheckBox
Verzia pre rozpočtovanie 750 € 900 €          
1 015 € 1 218 €          
Verzia pre kalkulácie 1 120 € 1 380 € 1 480 € 1 585 € 1 780 € 1 935 € 2 120 €
1 344 € 1 656 € 1 776 € 1 902 € 2 136 € 2 322 € 2 544 €

Poskytované zľavy

25 % zľava pre samosprávu, verejnú správu a spoločenstvo vlastníkov bytov

50 % zľava pre používateľov iných programov s podobným zameraním

90 % zľava pre školy

Pre viac licencií individuálna zľava, kontaktujte predajcu.

Upozornenia k cenám za komplety systému ODIS

 1. Pri súbehu zliav a akcií je možné uplatniť iba jednu, pre odberateľa najvýhodnejšiu zľavu, alebo akciu.
 2. V prípade že Vám žiadny z ponúkaných kompletov nevyhovuje, požiadajte predajcu o vypracovanie cenovej ponuky.
 3. Všetky úpravy v systéme ODIS 2016 vyvolané legislatívnymi zmenami v priebehu zakúpenej aktualizácie sú poskytované bezplatne.
 4. DEMO verziu systému ODIS dodávame bezplatne.
 5. Služby spojené s inštaláciou a základne zaškolenie používania systému ODIS je poskytované bezplatne.

Na stiahnutie

Prihlásenie