Menu
A+ A A-

Montážne práce bez Elektro

Databáza katalógov popisov a smerných cien montáži technologických zariadení. (Pre ODIS reader)

Databáza M obsahuje nasledujúce katalógy montážných prác

M24 - 158
M25 - 209
M26 - 159
M31 - 160
M32 - 161
M33 - 162
M34 - 163
M35 - 164
M36 - 165
M40 - 169
M41 - 170
M42 – 171
M43 - 172
M46 - 202
M48
Montáž vzduchotechnických zariadení
Povrchové úpravy zariadení pri externých montážach
Montáž zariadení pre poľnohospodárstvo
Montáž strojov tvárniacich a obrábacích
Montáž elektropohonov a dieselagregátov
Montáž dopravných zariadení, skladovacích zariadení a váh
Montáž energetických a tepelných zariadení
Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení
Montáž prevádzkových meracích a regulačných zariadení
Montáž strojov a zariadení  pre výrobu stavebných hmôt a keramiky
Montáž strojov priemyslu chemického, drevárskeho, celulózy
Montáž strojov priemyslu potravinárskeho a chladiarenského
Montáž oceľových konštrukcií
Zemné práce prevádzané pri externých montážach
Katalóg smerných orientačných cien revízií

Na stiahnutie

Prihlásenie