Menu
A+ A A-

Rešerš CS Máj 2016

I. Smerné orientačné ceny stavebných prác 2016/II

Kalkulačný vzorec ODIS pre výpočet SOC 2016
Článok sa zaoberá smernými orientačnými cenami, ktoré sú počítané od vydania 2014/1 podľa nového kalkulačného vzorca ODIS. Nájdete v ňom aj podrobnosti o jednotlivých položkách kalkulačného vzorca ODIS a ich použití.

II. Indexy cien stavebných prác a materiálov za 1. štvrťrok 2016

V tejto kapitole publikujeme výber z indexov vývoja cien a nákladov v stavebníctve, ktoré sú vhodné najmä pre štatistické metódy premietania inflačných vplyvov do cien. Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb sú zobrazované v podrobnejšom členení. Cenovým základom je priemer roka 2010.

  1. Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb
  2. Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie CPA 2008
  3. Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve
  4. Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov
  5. Indexy cien pre uplatnenie metódy FIDIC za mesiac marec 2016

III. Komentáre, príklady a ostatné náklady k SOC

V rubrike nájdete informácie o nových metódach potrebných pre efektívne vytvorenie rozpočtov a kalkulácií spracovaných pomocou systému ODIS.
Sadzobník obstarávacích prirážok (SOP) pre rok 2016 - 2. časť revízie SOP
V snahe docieliť čo najpodrobnejšie začlenenie materiálov podľa jednotlivých odborov a znížiť tak počet materiálov s individuálnou prirážkou na minimum, pokračovala firma ODIS s revíziou SOP aj pre nasledujúcu cenovú úroveň 2016/3. V cenových správach nájdete aj prehľad nových sadzieb a odborov.
Príklad č.48 Príklad použitia hromadných funkcií v systéme ODIS pri prepočte cien materiálov podľa nového sadzobníka v databáze zákazky, resp. v databázach samotných
Hromadný prepočet cien materiálov podľa SOP ODIS umožní jedným krokom doplniť všetky ON v nahrávaných materiáloch, resp. prepísať staré sadzby ON v starších databázach materiálov, resp. v databázach konkrétnych zákaziek. Konkrétny postup použitia hromadného prepočtu cien materiálov podľa nového sadzobníka ODIS nájdete v príklade.
Návod na stiahnutie elektronickej prílohy Cenových správ pre stavebníctvo

IV. Legislatíva

Kapitola obsahuje zoznam zmien v slovenskej legislatíve za obdobie január až marec 2016.

  1. Zákony, vyhlášky, opatrenia, oznámenia
  2. Výber zo Zbierky zákonov: január až marec 2016
  3. Vyšlo vo Finančnom spravodaji: január až marec 2016

V. Články a redakčné oznámenia

Riadenie a overovanie kvality v procese obstarania stavebného diela – II. záverečná časť
Redakčné oznámenia

Na stiahnutie

Prihlásenie