Menu
A+ A A-

Rešerš CS Február 2015

 I.     Smerné orientačné ceny stavebných prác 2015/I

Kalkulačný vzorec ODIS pre výpočet SOC 2015

Článok sa zaoberá smernými orientačnými cenami, ktoré sú počítané od vydania 2014/1 podľa nového kalkulačného vzorca ODIS. Nájdete v ňom aj podrobnosti o jednotlivých položkách kalkulačného vzorca ODIS a ich použití.

II.     Indexy cien stavebných prác a materiálov za 4. štvrťrok 2014

V tejto kapitole publikujeme výber z indexov vývoja cien a nákladov v stavebníctve, ktoré sú vhodné najmä pre štatistické metódy premietania inflačných vplyvov do cien. Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb sú zobrazované v podrobnejšom členení. Cenovým základom je priemer roka 2010.

1.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb

2.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie CPA 2008

3.     Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve

4.     Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov

5.     Indexy cien pre uplatnenie metódy FIDIC za mesiac december 2014 

III.     Komentáre, príklady a ostatné náklady k SOC

V rubrike nájdete informácie o nových metódach potrebných pre efektívne vytvorenie rozpočtov a kalkulácií spracovaných pomocou systému ODIS.

Nové funkcie systému ODIS 2015

Systém ODIS 2015 bol upravený a doplnený o množstvo nových praktických funkcií. Ich stručný prehľad nájdete v nápovede programu.

Príklad 42. Rozpočtovanie a sumarizácia ostatných nákladov za stavbu

Príklad popisuje, ako získať cenu stavby, resp. súhrn nákladov za stavbu. V systéme ODIS si v registri zákaziek na úrovni stavby môžete vybrať zostavenie súhrnného listu z dvoch variant. Prvou je Cena verejnej práce – CVP a druhou variantou je Súhrnný list stavby – SLS. V tomto príklade nájdete aj postup doplňovania nákladov v štruktúre podľa CVP.

Príklad 43. Prehľad položky za stavbu

O novej praktickej funkcii systému ODIS 2015 sa dočítate v tomto príklade. Prehľad položky za stavbu umožňuje vykonávať zmeny na nastavenej položke hromadne vo všetkých, resp. vybraných objektoch a častiach stavby. Možnosti uvedenej funkcie sú prezentované na zákazke DEMO.

Návod na stiahnutie elektronickej prílohy Cenových správ pre stavebníctvo

Náklady spojené s umiestnením stavby

IV.     Legislatíva

Kapitola obsahuje zoznam zmien v slovenskej legislatíve za obdobie október až december 2014.

1. Výber zo Zbierky zákonov: októberdecember 2014 

2. Vyšlo vo Finančnom spravodaji: október až december 2014

V.     Články a redakčné oznámenia

Výstavy v Slovenskej republike v roku 2015

Redakčné oznámenia

Na stiahnutie

Prihlásenie