Menu
A+ A A-

Rešerš CS August 2015

I.     Smerné orientačné ceny stavebných prác 2015/II

Kalkulačný vzorec ODIS pre výpočet SOC 2015

Článok sa zaoberá smernými orientačnými cenami, ktoré sú počítané od vydania 2014/1 podľa nového kalkulačného vzorca ODIS. Nájdete v ňom aj podrobnosti o jednotlivých položkách kalkulačného vzorca ODIS a ich použití.

II.     Indexy cien stavebných prác a materiálov za 1. štvrťrok 2015

V tejto kapitole publikujeme výber z indexov vývoja cien a nákladov v stavebníctve, ktoré sú vhodné najmä pre štatistické metódy premietania inflačných vplyvov do cien. Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb sú zobrazované v podrobnejšom členení. Cenovým základom je priemer roka 2010.

1.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb

2.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie CPA 2008

3.     Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve

4.     Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov

5.     Indexy cien pre uplatnenie metódy FIDIC za mesiac marec 2015 

III.     Komentáre, príklady a ostatné náklady k SOC

V rubrike nájdete informácie o nových metódach potrebných pre efektívne vytvorenie rozpočtov a kalkulácií spracovaných pomocou systému ODIS.

Príklad 44. Praktické funkcie programu ODIS 2015

Príklad popisuje využitie niektorých štandardných funkcií systému Windows v programe ODIS, ktoré Vám umožnia zvýšiť komfort Vašej práce. Využitie niektorých praktických možnosti programu ODIS môžete vidieť na zostavení cenovej ponuky zo zadania dodaného ako dokument programu Word. V tomto príklade nájdete aj postup ako pracovať s oknami.

Návod na stiahnutie elektronickej prílohy Cenových správ pre stavebníctvo

IV.     Legislatíva

Kapitola obsahuje zoznam zmien v slovenskej legislatíve za obdobie január až marec 2015.

1. Zákony, vyhlášky, opatrenia, oznámenia 

2. Výber zo Zbierky zákonov: januármarec 2015 

3. Vyšlo vo Finančnom spravodaji: január až marec 2015

V.     Články a redakčné oznámenia

Technologický predpis na vybraný stavebný proces – II. časť

Redakčné oznámenia

I.     Smerné orientačné ceny stavebných prác 2015/III

Kalkulačný vzorec ODIS pre výpočet SOC 2015

Článok sa zaoberá smernými orientačnými cenami, ktoré sú počítané od vydania 2014/1 podľa nového kalkulačného vzorca ODIS. Nájdete v ňom aj podrobnosti o jednotlivých položkách kalkulačného vzorca ODIS a ich použití.

II.     Indexy cien stavebných prác a materiálov za 2. štvrťrok 2015

V tejto kapitole publikujeme výber z indexov vývoja cien a nákladov v stavebníctve, ktoré sú vhodné najmä pre štatistické metódy premietania inflačných vplyvov do cien. Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb sú zobrazované v podrobnejšom členení. Cenovým základom je priemer roka 2010.

1.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb

2.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie CPA 2008

3.     Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve

4.     Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov

5.     Indexy cien pre uplatnenie metódy FIDIC za mesiac jún 2015 

III.     Komentáre, príklady a ostatné náklady k SOC

V rubrike nájdete informácie o nových metódach potrebných pre efektívne vytvorenie rozpočtov a kalkulácií spracovaných pomocou systému ODIS.

Nové akreditované vzdelávanie ASC pre stavebných cenárov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR schválilo vzdelávací program ASC pre roky 2015 až 2020. Podrobnejšie informácie o jednotlivých moduloch sa dočítate v článku.

Príklad č.45 Hromadné úpravy údajov za stavbu

V príklade nájdete využitie niektorých základných funkcií kontroly a úpravy údajov za stavbu a ďalšie vylepšené funkcie pre hromadné úpravy údajov za stavbu v aktuálnom prostredí systému ODIS 2015.

Návod na stiahnutie elektronickej prílohy Cenových správ pre stavebníctvo

 

IV.     Legislatíva

Kapitola obsahuje zoznam zmien v slovenskej legislatíve za obdobie apríl až jún 2015.

1. Zákony, vyhlášky, opatrenia, oznámenia 

2. Výber zo Zbierky zákonov: apríljún 2015 

3. Vyšlo vo Finančnom spravodaji: apríl až jún 2015

 

V.     Články a redakčné oznámenia

Redakčné oznámenia

 

Na stiahnutie

Prihlásenie