Menu
A+ A A-

Rešerš CS August 2013

I.     Smerné orientačné ceny stavebných prác 2013

Kalkulácia smerných orientačných cien vydanie 2013/III

V článku sa pojednáva o základných údajoch príslušného vydania smerných orientačných cien, ako aj o ich výpočte, jednotlivých položkách kalkulačného vzorca SOC a ich použití.

II.     Indexy cien stavebných prác a materiálov za 2. štvrťrok 2013

V tejto kapitole publikujeme výber z indexov vývoja cien a nákladov v stavebníctve, ktoré sú vhodné najmä pre štatistické metódy premietania inflačných vplyvov do cien. Štvrťročné indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb sú zobrazované v podrobnejšom členení. Cenovým základom je priemer roka 2010.

1.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie stavieb

2.     Indexy cien stavebných prác podľa klasifikácie CPA 2008

3.     Indexy cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve

4.     Indexy nákupných cien vybraných stavebných materiálov

5.     Indexy cien pre uplatnenie metódy FIDIC za mesiac jún 2013 

III.     Komentáre, príklady a ostatné náklady k SOC

V tejto rubrike nájdete informácie o nových metódach potrebných pre efektívne vytvorenie rozpočtov a kalkulácií spracovaných pomocou systému ODIS.

Príprava a kontrola podkladov pre fakturáciu stavebných prác

Článok opisuje rôzne formy fakturácie stavebných prác a aj rôzne metódy prípravy podkladov pre fakturáciu. Štandardnou a najviac využívanou metódou prípravy podkladov pre fakturáciu je príprava splátok formou súpisu vykonaných prác a dodávok za stanovené obdobie.

Príklad 38. Kontroly a opravy údajov za stavbu

Prvá časť príkladu opisuje novú funkciu v systéme ODIS – Kontrola údajov za stavbu, ktorá umožňuje rôzne detailné kontroly údajov vo všetkých spracovaniach na úrovni stavby. Druhá časť príkladu sa venuje oprave údajov za stavbu, ktorú je možné vykonávať rôznym spôsobom.

IV.     Legislatíva

Kapitola obsahuje zoznam zmien v slovenskej legislatíve za obdobie apríl až jún 2013.

1. Výber zo Zbierky zákonov: apríljún 2013 

2. Vyšlo vo Finančnom spravodaji: apríl až jún 2013

V.     Články a redakčné oznámenia

Redakčné oznámenia

Na stiahnutie

Prihlásenie