Menu
A+ A A-

Cenové správy pre stavebníctvo

Informácie o cenách a oceňovacích podkladoch, ceny nových stavebných a montážnych prác, cenové indexy, zákony, normy, vyhlášky a iné aktuálne cenové spravodajstvo v stavebníctve.

Cenové správy pre stavebníctvo sú vydávané ako periodikum 4-krát za rok. Obsahujú najmä nasledovné informácie:

 • výklad k novým zákonom, vyhláškam a smerniciam
 • informácie o regulácii cien
 • vývoj cien a nákladov v stavebníctve
 • podklady pre tvorbu cien
 • výpisy oceňovacích podkladov (sadzby strojov, polotovarov, obstarávacie prirážky, a pod.)
 • orientačné náklady nezapočítané v SOC
 • indexy cien stavebných prác a materiálu spotrebovaného v stavebníctve
 • ukazovatele na merné a účelové jednotky
 • klasifikácie, popisovníky, triedniky a číselníky prác a dodávok
 • nové položky stavebných prác a materiálov
 • komentáre, príklady, metodické návody a pod.
 • informácie o zmenách v STN a pod.

Ukážka cenových správ

Online objednávka na cenové správy objednávka.

Na stiahnutie

Prihlásenie